רבעון מאתגר נוסף עבר, רבעון חדש מתחיל, וצריך לייצר שוב את השורה התחתונה. ביקורת פנימית או ניהולית חכמה תסייע לך להראות תוצאות... ללא צורך להסביר.

ביקורת פנימית וניהולית
מוכוונת שיפור ביצועים ארגוניים
רו"ח שרון גוטיינר, מייסד CORPOCHECK
קצת עליי      ביקורת פנימית      מחשבון ביקורת פנימית      ניהול שיפור ביצועים      כותב למגירה - חומר למחשבה      צור קשר


כותב למגירה:


ביקורת תקורות - צעד נוסף באנליזה עסקית

שיפור ביצועים כשגרה – עדיף מפעולות הצלה בעת משבר

תוכניות פנים-ארגוניות לשיפור ביצועים - מבוא

שיפור יעילות תפעולית - מהיכן להתחיל?

ביקורת פנימית - הזדמנות לשיפור רווחיות ותזרים

הפקת לקחים כתרבות ארגונית מקדמת צמיחה

ביקורת פנימית – הזדמנות לשפר רווחיות ותזרים

נראה כי הנהלות בכירות וחברי דירקטוריון נדרשים לעיתים לסבלנות, בישיבות בהן מוצג דוח ביקורת בעל תועלת עסקית נמוכה. אפשר גם אחרת.

ישיבת וועדת ביקורת לאישור הדוחות. רואי החשבון סוקרים את העקרונות שיושמו, עונים לשאלות הדירקטורים, סמנכ"ל הכספים מוסיף פרטים. הוא והמנכ"ל יודעים ששיחת האנליסטים נמצאת מעבר לפינה, שהשאלות אשר יופנו אליהם תהיינה נוקבות, ושהם שוב ייאלצו להסביר. החברה לא עמדה בתחזיות וצריך לעדכן אותן. המניה תגיב. ועכשיו אל המבקר הפנימי: דוח ביקורת פנימית נוסף מוצג, הרשאות נוספות נבדקו, בקרות נוספות שחסרות, חשיפות מסויימות שקיימות, מקרים מסויימים שנמצאו, נהלים שאינם עדכניים, והמלצות. לא שזה לא חשוב... הכל חשוב... אבל זה לא עוזר לחברה במלחמה על השגת המספרים ברבעון הבא.

חוק הביקורת הפנימית דורש כי מבקר פנימי יבדוק בין היתר את השמירה על החוק, את תקינות הנהלים, את ניהול הנכסים וההתחייבויות, את טוהר המידות ואת תיקון הליקויים. עד כאן נראה שציבור המבקרים אחיד דעים, בקיא, ומתאמץ לכסות. אולם חוק הביקורת הפנימית דורש כי מבקר פנימי יבדוק גם את מועילות (אפקטיביות) פעילויות הארגון, השמירה על החיסכון ועל היעילות, וכאן מסתמן אתגר.

הערכת אפקטיביות פעולות הארגון, ומידת היעילות והחיסכון בהתנהלות – לוקחת אותנו אל עולם התוכן של שיפור הביצועים התפעוליים והפיננסיים של ארגונים. זהו עולם תוכן שונה באופיו מאופי הנושאים המטופלים כשגרה על-ידי מבקרים פנימיים. אין מדובר רק ב "דפנסיבה" של בקרות וטיפול בסיכונים, אלא גם בגישה התקפית-עסקית. אין מדובר על רק על ניהול סיכונים, אלא גם על ניהול הזדמנויות: הזדמנויות להתנהלות אפקטיבית יותר, יעילה יותר, או חסכונית יותר.

משימת שיפור הביצועים הארגוניים מונחת לרוב לפתחה של ההנהלה הבכירה, אשר גם נמדדת ומתוגמלת על הצלחתה. מבקרים פנימיים אינם יכולים להיות מתוגמלים באופן ישיר על תוצרי עבודתם, ובצדק, אולם נראה כי מגבלה זו גורמת לרבים מדי מהם להישאר באזור הנוחות הדפנסיבי: להמשיך להתמקד בציות לרגולציה, בבקרות, בהרשאות ובסיכונים הרלוונטיים יותר או פחות, ולהימנע מהתמודדות עם אתגרים בליבת העסקים של הארגון.

לאותם מבקרים פנימיים השואפים להתפתח בכישורי שיפור הביצועים הארגוניים, מזדמן אתגר. מקורות המידע המתודולוגיים לשיפור ביצועים ארגוניים אינם זמינים בנקל, מצריכים ניסיון מקצועי רב-שנים, ואולי גם אופי מסויים – ספקני פחות, אופטימי יותר. כמו כן קשה לבנות הירארכיות מורכבות של פיקוח מקצועי, העושות שימוש במבקרים זוטרים בשטח, עקב הקושי ללמד את הנושא. בעולם התוכן של שיפור ביצועים תפעוליים ופיננסיים אין צ'ק ליסט או טבלאות שניתן למלא, או שאלות שהוכנו מראש על משקל One Size Fits All.  

ובכל זאת, מצאתי לנכון להקים את CORPOCHECK, רשת חברתית-מקצועית העוסקת בנושאי שיפור ביצועים ארגוניים. הרשת נועדה לאסוף באופן שיטתי מידע של דרכים לשיפור ביצועים תפעוליים ופיננסיים, להנגיש את התכנים, ולתת במה לעוסקים בכך. למבקרים פנימיים, אני קורא להצטרף לארגון ולהשתתף במפגשיו העשירים בתוכן מקצועי.

להנהלות בכירות של ארגונים ולדירקטורים, אני קורא לצפות ליותר ולדרוש יותר מהמבקר הפנימי: לא להסתפק בסימון V על קיומו של מבקר פנימי, או בכך שמוגשים לפרקים דוחות ביקורת, תורמים יותר או פחות. נושאי ביקורת פנימית צריכים לכלול נושאים בעלי תרומה ממשית ומורגשת להצלחת הארגון. נושאים מאתגרים המכוונים לאפקטיביות הפעולות, ולניצול היעיל או החסכוני של משאבים – יכולים לענות, ואף לעלות, על הציפיות.
אשמח לקבל תגובות.     צור קשר

רו"ח שרון גוטיינר הינו מייסד CORPOCHECK , מספק שירותי ביקורת פנימית מוכווני שיפור ביצועים ארגוניים, ומנחה ביישום תוכנית פנים-ארגונית לשיפור ביצועים.


מאמר זה מציג את דעתו של המחבר, אשר אינה בהכרח מתאימה לנסיבות עסקיות הרלוונטיות לקורא. האמור כולל בהכרח התייחסות חלקית לנושא, ועשוי לכלול אי-דיוקים. אין באמור משום המלצה לביצוע או הימנעות מפעולות כלשהן, או צפי לקבלת תוצאות מסויימות. נקיטה של או הימנעות מפעולות כלשהן בהתבסס על האמור הינן באחריותו הבלעדית של הקורא. מומלץ לקורא לבקש ייעוץ פרטני התואם את הנסיבות העסקיות הרלוונטיות לו.

רו"ח שרון גוטיינר
CIA, CISAOn Amazon.com