מחקר ה- Turnaround מזהה כיום אסטרטגיות לשיפור ביצועים, שהוכחו כאפקטיביות במהלך 30 השנים האחרונות. חלקן מתאים ליישום גם באופן שגרתי, לשיפור והשגת יתרון.

שיפור ביצועים ארגוניים
הנחיה וליווי של פרויקטי שיפור
רו"ח שרון גוטיינר, מייסד CORPOCHECK
קצת עליי      ביקורת פנימית      מחשבון ביקורת פנימית      ניהול שיפור ביצועים      כותב למגירה - חומר למחשבה      צור קשררו"ח שרון גוטיינר
CIA, CISAOn Amazon.com

מנהל שיפור ביצועים

שיפור רווחיות, תזרים, וערך ללקוח הינה משימת-על חוצת ארגון, הראויה להקצאת מנהל בכיר ייעודי, כעובד הארגון או כיועץ בכיר, במשרה מלאה או בהיקף חלקי - ובלבד שיימדד על תפוקותיו. מנהל שיפור הביצועים בארגון הינו נטול סמכות ביצועית, אך בעל אחריות לייצר אופציות תקפות להשגת ביצועי ארגון משופרים - עבור הנהלת החברה, לרבות מנהלי היחידות והפעילויות השונות.

מנהל שיפור הביצועים צריך להיות בעל בקיאות בטקטיקות השבחה של חברות, כגון טקטיקות בתחומי אסטרטגיה עסקית, אופטימיזציה תפעולית, פתרונות טכנולוגיים, התנהלות פיננסית ותרבות ארגונית. פעילותו מאפשרת להנהלת החברה ולמנהלי היחידות לטפל בנושאים השוטפים, ולדעת שיש משאב מתאים מטעמם ומתואם עימם - גם לקידום יעדי הטווח הבינוני והארוך.

הפעילות המוצעת כוללת :
  • לימוד מאפייני הפעילות העסקית, האתגרים וההזדמנויות
  • תיקוף הזדמנויות בשיתוף עם יחידות הארגון, לקראת הצגה להנהלה
  • הגשה פרואקטיבית של הצעות שיפור להנהלת החברה
  • תיאום הדוק עם יחידות הארגון ועם ההנהלה לגבי דרכי פעולה
  • מעקב אחר התקדמות פרויקטי שיפור שאושרו, מול יחידות הארגון
  • מדידה ודיווחי התקדמות להנהלת הארגון
  • איתור הזדמנויות נוספות לשיפור וחוזר חלילה

אשמח להיענות לאתגרי שיפור ביצועים החל מרמת תהליך תפעולי או עסקי בודד, ועד יחידות הדיווח החשבונאיות בכללותן, כגון מגזר עסקי, חברה, או קבוצה (בכפוף להיעדר תחרות עם לקוח קיים).

כותב למגירה:


ביקורת תקורות - צעד נוסף באנליזה עסקית

שיפור ביצועים כשגרה – עדיף מפעולות הצלה בעת משבר

תוכניות פנים-ארגוניות לשיפור ביצועים - מבוא

שיפור יעילות תפעולית - מהיכן להתחיל?

ביקורת פנימית - הזדמנות לשיפור רווחיות ותזרים

הפקת לקחים כתרבות ארגונית מקדמת צמיחה