רבעון מאתגר נוסף עבר, רבעון חדש מתחיל, וצריך לייצר שוב את השורה התחתונה. ביקורת פנימית או ניהולית חכמה תסייע לך להראות תוצאות... ללא צורך להסביר.

ביקורת פנימית וניהולית
מוכוונת שיפור ביצועים ארגוניים
רו"ח שרון גוטיינר, מייסד CORPOCHECK
קצת עליי      ביקורת פנימית      מחשבון ביקורת פנימית      ניהול שיפור ביצועים      כותב למגירה - חומר למחשבה      צור קשררו"ח שרון גוטיינר
CIA, CISAOn Amazon.com

3 נקודות שישנו את דעתך על ביקורת פנימית:
 • מחקר ה- Turnaround מזהה כיום אסטרטגיות ספציפיות לשיפור ביצועי חברות, שהוכחו כאפקטיביות במהלך 30 השנים האחרונות.
 • חלק מאסטרטגיות ה- Turnaround הללו מתאים ליישום בחברות גם באופן שגרתי, לצורך דחיית משברים או השגת יתרון תחרותי.
 • אסטרטגיות כאמור יכולות להיות מתאימות ליישום - גם במסגרת ביקורת פנימית.

 • אני משתדל לקיים ביקורת פנימית שונה, המשלבת נושאי ביקורת הכרחיים עם נושאי ביקורת מאתגרים, הנמצאים בליבת הפעילות העסקית, והעשויים להשפיע על סעיפים מאזניים, תוצאתיים (דוחות רווח והפסד) ותזרימיים.

  חוק הביקורת הפנימית (1992) מחייב גופים רבים במשק להעסיק או לשכור מבקר פנימי, אשר יקיים בגוף המבוקר ביקורת בלתי-תלויה ואובייקטיבית על אופן התנהלותו. ביקורת כזו כוללת:
  • הצעת תוכניות עבודה לביקורת פנימית על בסיס סקר סיכונים
  • תכנון מוקדם של אופן עריכת הביקורת
  • ביצוע ביקורת בהתאם לתקנים מקצועיים מקובלים
  • גיבושו של דוח ביקורת וקבלת תגובות מבוקרים
  • הצגת דוח הביקורת
  • מעקב אחר יישום המלצות דוח הביקורת

  דרישות מאתגרות יותר בחוק הביקורת הפנימית כוללות בחינה שיטתית גם של אפקטיביות פעולות הגוף המבוקר, יעילות הניצול של משאביו, ועד כמה חסכונית התנהלותו. בחינה של נושאים אלה מכוונת לתרומה משמעותית של הביקורת הפנימית - לשיפור ביצועים תפעוליים ופיננסיים של הגוף המבוקר.


  שיפור ביצועים תפעוליים ופיננסיים של ארגונים מצריך בקיאות בשיטות לזיהוי פוטנציאל שיפור בארגונים, היכרות עם פתרונות עסקיים, שירותים, ותהליכים מומלצים, וניסיון בבחינת התאמתם לתחום פעילותו של ארגון נתון. כל אלה יכולים להתבצע גם במסגרת פעילות ביקורת פנימית. יכולת זו מאפשרת לארגון, הנדרש ממילא להוצאה בגין ביקורת פנימית, להפיק ממנה את המיטב.

  צור קשר!
  שרון גוטיינר.


כותב למגירה:


ביקורת תקורות - צעד נוסף באנליזה עסקית

שיפור ביצועים כשגרה – עדיף מפעולות הצלה בעת משבר

תוכניות פנים-ארגוניות לשיפור ביצועים - מבוא

שיפור יעילות תפעולית - מהיכן להתחיל?

ביקורת פנימית - הזדמנות לשיפור רווחיות ותזרים

הפקת לקחים כתרבות ארגונית מקדמת צמיחה